A magyar alapítású Érem Művészeti Kiadó Kft. 15 éve kínál saját tervezésű érmeket. Üdvözöljük az éremművészet színes világában!

A Szózat sorai emlékérmeken A magyar koronázási érmek legszebb, legértékesebb darabjainak valósághű utánveretei egy kollekcióban Magyar aranyóriások - A valaha volt legnagyobb és legszebb magyar aranyérmek értékes utánveretei!
A Monarchia bukása 12 történelemformáló eseményen át, 12 érem tolmácsolásában I. Szent László, a lovagkirály tükörveretű emlékérmen Deák Ferenc, a haza bölcse tükörveretű emlékérmen
Mátyás király, Kossuth Lajos, József Attila - Nagyjaink emlékérmeken 50 év pénztörténet a Monarchia korából - aranyozott és ezüstözött utánveretek Történelmi Féltallérok nemes ezüst utánveretei
A csodaszarvastól Lehel kürtjéig: hét ősmagyar monda ezüstözött, festett érmeken Magyar tallérok gazdagon ezüstözött, motívumában aranyozott utánveretei (1499-1867). A Kárpát-medence ezeréves pénztörténete: a rómaiaktól Szent Istvánig, tíz évszázad érméinek válogatott gyűjteménye (i.sz. 41- i.sz. 1000)
Ovális éremkülönlegességek a hősi halált halt 13 honvéd tábornok és gróf Batthyány Lajos miniszterelnök emlékére. Magyarország Keresztény Királyai nemes ezüstön A Forradalom és Szabadságharc történelme egyedülálló, festett érmeken!
Magyar aranypénzek utánveretben Anjou-liliom motívuma színarany érmen A világtörténelem legnagyobb uralkodó dinasztiái színezüsttel gazdagon bevont és festett emlékérmeken!
A magyar művészettörténet leghíresebb és legnevesebb festményei színezüsttel gazdagon bevont és festett emlékérmeken! A magyar címer kialakulásának állomásai történelmi pénzritkaságok ezüstözött és aranyozott utánveretein Mária Terézia - egy dinasztia születése: a királyi család történetét bemutató kilenc aranyritkaság színarannyal bevont utánverete!
Magyar Koronás Tallérok - ezüstözött és részaranyozott utánveretek A világ legértékesebb és legszebb történelmi bélyegritkaságai fényűző aranyba foglalva! Történelmi éremsorozat: a magyar Himnusz nyolc versszaka nyolc ezüstözött, festett emlékérmen különleges ajándékokkal
Történelmi éremsorozat, ovális éremkülönlegességek a magyar történelem öt szabadságharcosának emlékére. Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom teljes forgalmi sorának valósághű utánverete aranyozott, ezüstözött és bronzérmekkel Ferenc József emlék koronázási forgalmi sora kollekcióba rendezve. Aranyozott és ezüstözött utánveretek az 1 koronától a 100 koronáig.
Berán Lajos tervei alapján az 1 pengőtől a 100 pengőig, hét pénzérme valósághű utánverete színezüstből! A Szent Korona évezredes történelme részaranyozott éremkülönlegességeken. (1000-2000) Történelmi éremszett I. (Nagy) Lajos lovagi udvara: egy színpompás emlékérem és egy legendás aranyforint valósághű, aranyozott utánverete
Történelmi éremszett II. Rákóczi Ferenc fejedelemségéről: egy színpompás emlékérem és egy legendás aranyforint valósághű, aranyozott utánverete Értékes egy unciás színezüst érmek: a négy évszak festett motívumával! Történelmi éremszett Mátyás király udvarából: egy színpompás emlékérem és egy mátyás aranyforint valósághű, aranyozott utánverete
Feszty Árpád: A magyarok bejövetele - 1894: gazdagon ezüstözött, művészi festésű SZÖGLETES emlékérmek. Árpád-házi Szent Imre legendája Ferenc József és Sissi 1867-es megkoronázásának emlékére kiadott aranyérmek utánveretei
Egy új kor hajnala - Rendszerváltás 1989 Magyar-Török Háborúk éremszett Árpád-házi Szentjeink éremszett
Reneszánsz éremszett Mátyás király, Beatrix királynő és a Budai vár motívumával Liszt Ferenc év - 2011: gazdagon ezüstözött, művészi kivitelezésű emlékérmek. Történelmi éremszett: színezüsttel gazdagon bevont emlékérmek az I. világháború áldozatai és hősei emlékére
Az Erdélyi Fejedelemség ritkaságai - a magyar csegelyek: ezüstözött, aranyozott éremszett Dicsőség és hűség az ország élén A Duna-part látképe - színezüsttel gazdagon bevont mozaikérmek speciális kapszulában!
Ferenc József és Erzsébet királyné színpompás arcmása a Boldog Békeidők stílusát idéző, ezüstözött és festett emlékérmeken Ferenc József magyar koronázási emlékpénzei kollekcióba rendezve. Ezüst 5 korona és arany 100 korona ezüstözött, aranyozott utánverete. Fényűző királyi veretek, Szent István, Szent Lászó, Mátyás király
Boldog új évet! Boldog karácsonyi ünnepeket! 1929-ben, I. Szent László lovas alakjával tervezett 5 pengő aranyveretének valósághű utánverete értékes aranyból, díszdobozzal
Magyar aranyritkaság utánveretben - 1938-ban, I. Szent István álló alakjával tervezett 5 pengő aranyveretének valósághű utánverete értékes aranyból, díszdobozzal Magyar Koronázási Jelvények: az Uralkodói Országalma motívuma színarany, tükörveretű emlékérmen, ajándék díszdobozzal Magyar Koronázási Jelvények: az ország legszentebb ereklyéje, a Szent Korona motívuma színarany, tükörveretű emlékérmen, ajándék díszdobozzal
Magyar Koronázási Jelvények: a legősibb királyi ékszer, a Királyi Jogar motívuma színarany, tükörveretű emlékérmen, ajándék díszdobozzal Magyar Koronázási Jelvények: a Koronázási Eskükereszt motívuma színarany, tükörveretű emlékérmen, ajándék díszdobozzal Értékes egy unciás színezüst érem: a nyár festett motívumával!
Értékes egy unciás színezüst érem: a tavasz festett motívumával! Értékes egy unciás színezüst érem: az ősz festett motívumával! Értékes egy unciás színezüst érem: a tél festett motívumával!
Magyar aranyritkaság - Az első magyar feliratú aranypénz, a szabadságharc aranydukátjának utánverete Magyar aranyritkaság utánveretben - Ferenc József magyar király első magyar típusú aranydukátjának arany utánverete, 1868 Magyar aranyritkaság utánveretben - Az első magyar aranypénz: Károly Róbert liliomos aranyforintja, 1325
Magyar aranyritkaság - Az utolsó magyar arany forgalmi pénz: 20 korona Magyar aranyritkaság - II. József Magyar aranyritkaság - Mátyás király
Magyar aranyritkaság - Luxemburgi Zsigmond Magyar aranyritkaság: csempészarany Indiából, I. Lipót 1671-ben vert aranydukátjának valósághű utánverete értékes aranyból! Történelmünk aranykincsei - Szent László királyunk ereklyetartója színarany, tükörveretű érmen!
Történelmünk aranykincsei: A nagyszentmiklósi kincs egyik legszebb darabjának, a bikafejes ivócsanaknak motívuma színarany emlékérmen Történelmünk aranykincsei: nemzeti ereklyénk, a Szent Jobb és annak arany ereklyetartója színarany emlékérmen Történelmünk aranykincsei - Aranyszarvas: színarany, tükörveretű érem!
Ferenc József angyalos ezüstforintjának színezüsttel gazdagon bevont, tükörveret utánverete Világháborús aranyritkaság, V. Mehmed szultán 500 kurus aranyérméjének színarannyal gazdagon bevont, valósághű utánverete ajándék díszdobozzal Magyar aranyritkaság: az 1935-ben, II. Rákóczi Ferenc alakjával tervezett arany 40 pengő valósághű utánverete értékes aranyból, díszdobozzal!
Magyar aranyritkaság utánveretben - A magyar korona előtti feltétlen hűség és hódolat legszebb példája a magyar történelemben: Mária Terézia ritka aranydukátjának arany utánverete, 1741 Magyar aranyritkaság utánveretben - Közép-Európa kincse, a térség legerősebb pénze lehetett volna, de sohasem került forgalomba: az arany 20 pengő próbaveretének arany utánverete Magyar aranyritkaság utánveretben - Az 1914-es kiadású Ferenc József arany 20 koronás valósághű utánverete értékes aranyból, díszdobozzal!
A Ferenc József által kiadott millenniumi aranydukát valósághű, színarannyal gazdagon bevont utánverete, 1896 III. Ferdinánd ezüsttallérjának színezüsttel gazdagon bevont, tükörveret utánverete Magyar aranyritkaság utánveretben - II. Rákóczi Ferenc félalakos aranyforintja, 1707
Történelmi éremszett:Tutanhamon fáraó 3300 éves aranykincsei modern emlékérmeken Pünkösd emlékérmen Húsvét emlékérmen
Keresztelői ezüstérem Emlékérem diplomaosztóra Érem a legjobb unokának
Születésnapi emlékérem Születésnapi emlékszett Érem házassági évfordulóra
Ezüst szett házassági évfordulóra Érem kisfiú születése alkalmából Ezüst szett kisfiú születése alkalmából
Érem kislány születése alkalmából Ezüst szett kislány születése alkalmából Esküvői emlékérem
Esküvői ezüst szett A magyar mozdonygyártás története Legjobb anyának járó érem
Legjobb apának járó érem Kiváló gyermeknek járó érem Legjobb barátnak járó érem
Legjobb sörös cimborának járó érem Legkiválóbb hotgásznak járó érem Legkiválóbb vadásznak járó érem
Hajós Alfréd emlékérem I. Szent István emlékérem V. Ferdinánd 1841.évi dukátja
A nő dicsérete - Művészi aktok